Naši majstri neustále pracujú a Horec už začína nadobúdať svoju sľúbenú podobu

Naši majstri neustále pracujú a Horec už začína nadobúdať svoju sľúbenú podobu.

Práce na prestavbe Apartmánového domu Horec v Tatranskej Lomnici neutíchli ani počas nedávnej pandémie a tak sme sa posunuli zasa o krok vpred. V mesiaci jún prebehlo napríklad zateplenie fasády budovy. Osadené sú už takmer všetky okná, okrem atypických okenných konštrukcií a presklenej fasády na mieste, kde bude hlavný vchod do budovy. Zrealizovali sa tiež rozvody v podlahách a rôzne vrstvy podláh, ktoré slúžia ako predpríprava pre realizáciu podlahového vykurovania, na ktorej začnú naši majstri onedlho usilovne pracovať.
Od začiatku prestavby už bolo zrealizované množstvo iných, vyššie nešpecifikovaných prác a úprav tak, aby sa neposunul harmonogram prestavby a aby si budúci majitelia mohli vychutnávať pohodlie svojich apartmánov v dohodnutom čase.