Naša exkluzívna ponuka

TMR Privilege Owners Club

Kontakt:

Kúpou nehnuteľnosti z ponuky realitných projektov spoločnosti TMR sa stávate majiteľom jedinečného apartmánu. Ale nielen to.

V prvom roku po uzavretí kúpnej zmluvy a následne pokiaľ s nami uzatvoríte zmluvu o vyťažovaní, stanete sa členom klubu majiteľov apartmánov TMR PRIVILEGE OWNERS CLUB. Členstvom získava majiteľ vyťažovaného apartmánu benefity v podobe možnosti čerpania služieb poskytovaných TMR, prípadne ďalších partnerských spoločností za zvýhodnených podmienok, resp. so zľavou. Členom klubu budete po celú dobu platnosti zmluvy o vyťažovaní.

ŽIADOSŤ

ČLENSTVO V TMR PRIVILEGE OWNERS CLUB

  Kupujúcim je:

  Dátum narodenia:

  Dátum narodenia:


  Druhá osoba:

  Dátum narodenia:

  Vyplnením a odoslaním tohto formulára beriem na vedomie, že spoločnosť TMR, a.s. bude spracúvať mnou poskytnuté osobné údaje obsiahnuté vo formulári podľa Zásad ochrany osobných údajov (http://tmr.sk/o-nas/gdpr/) na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní (ďalej len „Nariadenie“). Zároveň beriem na vedomie oprávnený záujem TMR podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, zasielať mi informácie (Newsletter) o aktuálnej ponuke benefitov. Zasielanie Newslettra môžem kedykoľvek zrušiť zaslaním žiadosti na adresu reality@tmr.sk.


  Pred odoslaním musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami