Portfólio

Naše projekty

Cieľom realitných projektov TMR je rozvoj infraštruktúry a výstavby v horských oblastiach. V súvislosti s ich realizáciou TMR využíva jedinečnú polohu v regióne Vysokých a Nízkych Tatier. Stratégia TMR v tomto segmente je hlavne výstavba a predaj bytov a nebytových priestorov.

Okrem týchto projektov sa buduje tiež potrebná infraštruktúra pre prirodzený rozvoj cestovného ruchu v nasledujúcich oblastiach – lanové dráhy, siete, trate, informačné tabule apod. TMR sa sústreďuje výlučne na tradičné, už urbanizované oblasti, kde má šport a cestovný ruch históriu už dlhé desaťročia.