Informujte sa

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o viac informácií o našej ponuke a o možnosti stať sa majiteľom výnimočnej nehnuteľnosti v lokalitách Nízke a Vysoké Tatry alebo Liptov, neváhajte nás kontaktovať. Radi sa s vami stretneme, a to po predchádzajúcej dohode.

Jitka Fatková
Realitný maklér
Telefón: +421 904 418 343
E-mail: fatkova@tmr.sk

    Vyplnením a odoslaním tohto formulára beriem na vedomie, že spoločnosť TMR, a.s. bude spracúvať mnou poskytnuté osobné údaje obsiahnuté vo formulári podľa Zásad ochrany osobných údajov (http://tmr.sk/o-nas/gdpr/) na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní (ďalej len „Nariadenie“). Zároveň beriem na vedomie oprávnený záujem TMR podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, zasielať mi informácie (Newsletter) o pripravovaných realitných projektoch. Zasielanie Newslettra môžem kedykoľvek zrušiť zaslaním požiadavky prostredníctvom tlačidla umiestneného v každom Newslettri („ukončenie zasielania“), alebo zaslaním žiadosti na adresu reality@tmr.sk.