Profitujte Z vašej nehnuteľnosti

Vyťažovanie

Kontaktná osoba:

Meno Priezvisko
E-mail:

Pri kúpe apartmánu z našej ponuky máte ako budúci majiteľ možnosť nehnuteľnosť nechať vyťažovať prostredníctvom spoločnosti TMR, a.s., čím vám objekt bude prinášať zisk a vy sa nemusíte o nič starať.

Naša dlhoročná prax s úspešným predajom takmer 1000 ubytovacích jednotiek v rámci 15 hotelov v dvoch krajinách nám dáva istotu tvrdiť, že vaša nehnuteľnosť bude vyťažovaná podľa najnovších trendov v hotelierstve a s maximálnym využitím potenciálu v cestovnom ruchu.

Podmienky vyťažovania apartmánov v rámci jednotlivých realitných projektov sa môžu líšiť. Detailné informácie vám radi poskytneme na vyžiadanie.