Kupujúcim je:

  Dátum narodenia:

  Dátum narodenia:


  Druhá osoba:

  Dátum narodenia:

  Vyplnením a odoslaním tohto formulára beriem na vedomie, že spoločnosť TMR, a.s. bude spracúvať mnou poskytnuté osobné údaje obsiahnuté vo formulári podľa Zásad ochrany osobných údajov (http://tmr.sk/o-nas/gdpr/) na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní (ďalej len „Nariadenie“). Zároveň beriem na vedomie oprávnený záujem TMR podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, zasielať mi informácie (Newsletter) o aktuálnej ponuke benefitov. Zasielanie Newslettra môžem kedykoľvek zrušiť zaslaním žiadosti na adresu reality@tmr.sk.


  Pred odoslaním musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami